Bålanda industri

Stålbyggnation

Stålbyggnation är ett av våra kärnområden. Inom Brålanda Industri är stålbyggnation en central del av vår verksamhet. Som en helhetsleverantör tar vi oss an en bredd av projekt, från omfattande stålbyggnader till mindre byggnadssmide.

Allt från cykelskjul till köpcenter. Vårt åtagande kan omfatta allt från hela stålbyggnader till övrigt byggnadssmide, till exempel in­gjutningsgods, trappor, räcken och maskinstativ. Våra kunder är industrier och byggentreprenörer som arbetar med kundspecifika projekt. På det här området tar vi hand om allt från smide till stål och plåt – komplett från ritnings­underlag till slutmontage hos beställaren.

ISO1090-1

Vi är ISO certifierade med 1090-1. En internationell standard som specificerar kraven för tillverkning av stål- och aluminiumkonstruktioner, inklusive processer för kvalitetskontroll och spårbarhet.

ISO3834-2

Vi är ISO certifierade med 3834 – En internationell standard som fastställer kraven för kvalitetskrav vid svetsning av metalliska material, vilket säkerställer att svetsade komponenter uppfyller höga standarder för hållbarhet och tillförlitlighet.

Exempel på stålbyggnationer

Stålhallar

 • Logistik- & lagerhallar
 • Skolor & idrottshallar
 • Köpcentrum & kontorslokaler
 • Maskin- & lantbrukshallar
 • Industri- & produktionshallar

Anläggningssmide

 • Ingjutningsgods
 • Ledverk
 • Gångbroar
 • Färister & faunaåtgärder
 • Kranstag
 • Infästningsdetaljer & konsoler

Industribyggnationer

 • Maskinstativ
 • Gångbryggor
 • Ljudbafflar
 • Ståltrappor
 • Entresol

Corten

 • Planteringskärl
 • Rabattkanter
 • Trädringar
 • Sittbänkar
 • Fasadutsmyckning

Övrigt smide

 • Pelare & balk
 • Balkonger
 • Skärmtak
 • Avväxlingar
 • Skyltar
 • Entrépartier