Bålanda industri

Hållbarhet är viktigt för oss

Vi jobbar ständigt med att minska vårt klimatavtryck genom principen reducera, återbruka, återvinna.

  • Arbeta med insatsmaterial med låg klimatpåverkan
  • Minimera energiförbrukning
  • Minimera materialförbrukning
  • Cirkularitet genom återvinning av det spill som uppstår
ISO14001

Vi är ISO certifierade med 14001. En internationell standard som fastställer riktlinjer för etablering, implementering och underhåll av ett miljöledningssystem i en organisation.

Exempel på aktiva hållbarhetsval

SSAB Zero

SSAB Zero™ är stål tillverkat av återvunnet stål med i princip nollutsläpp under stålproduktion.

Vi hjälper gärna dig som kund att bli en del av en utsläppsfri värdekedja där använding av SSAB Zero kan vara ett alternativ.

Miljövarudeklaration

Vi arbetar med att ta fram miljövarudeklartioner (EPD) för vår verksamhet. Detta är ett viktigt verkyg i vårt arbete med att minska vår miljöpåverkan genom granskning och oberoende verifiering av produktionen.