Bålanda industri

Integritetspolicy

Information om personuppgiftsbehandling

Brålanda Industri AB, org.nr. 556709-2878, (”Brålanda Industri”) prioriterar skyddet av personlig integritet och strävar efter att alltid skydda personuppgifter på ett adekvat sätt samt följa alla vid var tid gällande lagar och regelverk för behandling av personuppgifter. Här beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in, hur dessa uppgifter hanteras, samt dina rättigheter gentemot oss.

Denna policy är tillämplig när Brålanda Industri AB och dess dotterbolag behandlar personuppgifter.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Brålanda Industri samlar in personuppgifter från affärskontakter för att underlätta affärsoperationer. Dessa uppgifter kan inkludera namn, kontaktinformation i yrkessammanhang, information om företaget eller organisationen du representerar, din befattning och andra professionella uppgifter. Information kan även hämtas från offentliga register inom ramen för vår verksamhet. För att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller ta del av annan information om våra tjänster krävs att du uppger relevanta kontaktuppgifter.

Vid besök på vår hemsida samlas också statistik och information om besöksmönster, men denna information innehåller inga personidentifierbara data. För mer information om hur vi använder cookies, se vår cookiepolicy.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Personuppgifter behandlas för att driva vår verksamhet och underhålla relationer med affärskontakter, partners och leverantörer. Uppgifterna kan även användas för att sända ut information, nyhetsbrev, inbjudningar till evenemang och andra liknande kommunikationer.

När du registrerar dig för våra tjänster ber vi om ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för dessa ändamål. I övriga fall baseras behandlingen på en intresseavvägning där vi har ett legitimt intresse av att underhålla och utveckla våra affärsmässiga relationer.

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part och behandlar normalt sett dina personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att hantera, underhålla eller administrera den affärsmässiga relationen med dig eller din organisation. Du kan när som helst avregistrera dig från våra tjänster, varefter dina uppgifter inte längre sparas för dessa syften.

Dina rättigheter

Du har rättigheter avseende dina personuppgifter, inklusive rätten att begära tillgång, korrigering, radering och i vissa fall överföring av dina personuppgifter. Vid frågor eller för att utöva dina rättigheter, kontakta oss på info@bralandaindustri.se.

Cookies

Vi använder cookies på vår webbplats för att förbättra användarupplevelsen. Mer information om detta och hur du hanterar cookies finns i vår cookiepolicy.

Kontakt

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter eller något annat, tveka inte att kontakta oss via info@bralandaindustri.se